Конгрес по Съдова хирургия

БНДСЕХАВ периода 12-15 октомври 2017 г., в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, се проведе XXI-ва Национална конференция на Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология. Във форума се включиха множество съдови специалисти – съдови хирурзи и ангиолози от цялата страна и с международно участие.

Екипът на Клиника по Съдова хирургия и Ангиология към Национална Кардиологична Болница взе активно участие с над 13 доклада в сферата на венозните и артериални съдови заболявания. Представиха се най-новите методи на лечение в съдовата хирургия, които се практикуват ежедневно в клиниката. Бяха затвърдени за пореден път предимствата на ендоваскуларното лечение, както при венозните, така и при артериалните заболявания, като изключително иновативно и щадящо за пациента. На вниманието на форума се представиха няколко редки и уникални случая на лечение при съдово болни пациенти, не извършвани до момента в други болнични заведения в страната. Докладите бяха високо оценени от страна на присъстващите, което завърди мястото на клиника като един от водещите центрове в лечението на съдовите заболявания.

Екипът на Клиника по Съдова хирургия и Ангиология за пореден път акцентира върху индивидуалния подход при лечението на всеки пациент, който стои в основата на добрата медицинска практика.

За в бъдеще нашите кадри ще продължават да вземат активно участие в различни форуми в страната и в чужбина, което да доведе до рутинното въвеждане на най-съвременните и миниинвазивни методи на лечение, които да се предлагат на българския пациент в нашата болница.