Дарение за отделението по педиатрия

darenie-NKB2015-daritelja
дарителят г-н Иван Анев

На 7 юли г-н Иван Анев чрез Български Червен Кръст направи щедро дарение на НКБ.

На кратка пресконференция, ръководството и лекарите имаха възможност да се запознаят лично с г-н Анев и да му благодарят за прекрасния жест.

„В нашето време, когато порядъчността не е ежедневие, срещнах двама изключително порядъчни души“, сподели г-н Анев. Благодарение на това познанство с доц. Бояджиев и г-н Христо Григоров дарението се осъществи.

г-н Иван Анев подчерта, че прави дарението от името и по последна воля на покойната си съпруга.

Дарението възлиза на стойност 105 410 лева. За тази сума от фирма Булмар МЛ, чрез БЧК бяха закупени и доставени неонатални респиратори, овлажнители, спирометър, реанимационна маса Babythеrm и 12 канален ЕКГ апарат за нуждите на детското отделение към Клиниката по педиатрия и детска кардиология.

 

pazientie-NKB
Малките пациенти вече ползват новата апаратура
  1. Draeger Babylog– е респиратор предназначен за обдишване на недоносени бебета, новородени и пациенти с телесно тегло до 20 кг. Апаратът обхваща всички най-оптимални режими включително вентилация поддържаща налягането и обема. Овалжнителят е неизменна част от респиратора. Подадения от апарата въздух се овлажнява като по този начин предпазва от изсушаване на лигавицата и възпаления.
  2. Babytherm – Реанимационна маса от най-ново поколение – предоставя лесен достъп до пациента, технологията за фокусиране на топлината върху бебето не позволява то да се охлади дори и ако нагревателя е преместен настрани.
  3. Спирометър – апарат за тестване на обема на вдишания и издишания въздух. Тестовете извършени с този апарат са полезно средство за оценка на възможни нарушения свързани с работата на белите дробове.
  4. 12 канален ЕКГ апарат – Апарат за електрокардиограма с възможност за получаване на 12 сигнала с няколко режима на работа – ръчен, автоматичен, режим аритмия.

Модерните апарати за обдишване осигуряват щадящи режими и профилактика на белодробните усложнения при провеждането на интензивно лечение и апаратна вентилация при деца с дихателна недостатъчност. Тук се обгрижват бебенца и деца с постоперативни инфекциозни усложнения след лечението им в други специализирани клиники от град София и страната. Приемат се и спешни пациенти, изпратени от лични лекари и самонасочили се.

darenie-NKB
доц. Бояджиев, проф. Станкев, г-н Анев, д-р Илиева, г-н Григоров

Съчетанието на поливалентно интензивно лечение и специализирана кардиологична помощ в рамките на Клиниката по педиатрия на МБАЛ НКБ ЕАД прави интензивното звено към Отделението по педиатрия уникално. Дарената реанимационната маса тип Babythеrm ще подобри наблюдението и грижата за новородените пациенти и топлинния им комфорт, с възможност за реанимация, а 12 каналния ЕКГ апарат и спирометърът ще обективизират клиничната диагноза и ще позволяват преоценка при наблюдението на пациентите.

Клиниката по педиатрия и детска кардиология е единствена в страната за лечение на ВСМ /вродени сърдечни малформации/. Модернизирането на апаратурата е важна както за лекарите, така и за пациентите.

фотограф: Здравко Димов