На вниманието на пациентите, на които предстои прием в НКБ

пръстова идентификацияУважаеми пациенти,

Бихме желали да ви информираме, че от 01.11.16 г. в МБАЛ „НКБ” ЕАД стартира използването на система за пръстова идентификация на всички пациенти, на които предстои хоспитализация и дехоспитализация.

Системата се въвежда по изискване на Министерстерство на здравеопазването съвместно с НЗОК и цели контрол на разходваните средства за здраве.

В тази връзка изразяваме предварително благодарност на всички наши пациенти за проявеното разбиране и търпение при процеса по първоначална регистрация с пръстова идентификация.