д-р Александър Алексиев

д-р Александър Алексиевд-р Александър Алексиев e началник отделение по кардиологична рехабилитация, НКБ, Банкя

Завършва медицина през 1994 г. в гр. София.

От 2000 г. има призната специалност по вътрешни болести, а от 2005 г. по кардиология.

През 2009 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Бил е зам. директор на МБАЛ „Р. Ангелова“, гр. Перник и управител на СБАЛББ – гр. Перник.

Има собствена кардиологична практика.

Член е на българското, европейското и руското кардиологични дружества.

Има клинични специализации по функционална диагностика и сертификати за това.

← към Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация, Банкя