д-р Петя Тасовска

д-р Петя Тасовска завършва медицина през 1979 г.

Започва работи като лекар в Отделението по спешна кардиология през 1994 г., а от 1999 г. е началник на същото отделение.

Специалност по вътрешни болести и кардиология, с над 20 години трудов стаж изцяло по спешна кардиология.

Съавтор на редица научни публикации и съобщения.

Член на дружеството по кардиология.

← към Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания