д-р Асен Драмов

д-р Асен Драмов
лекар-асистент

д-р Асен Драмов

За контакт: assen_dramov[@]hotmail.com; тел. +359 888 816 571

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1990 г.

Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г.

Придобита специалност по Ангиология – 2012 г.

Специализации и квалификации:

От 1991 г. с конкурс е назначен като асистент към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница.

През 1998 г. заема длъжност старши асистент, а през 2003 г. – главен асистент към Клиника по Ангиология на НКБ.

През 1996 г. след успешно положен изпит придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2012 г. и по Ангиология.

През 1997 г. преминава курс по Доплер ехография – болница “ Сейнт Мери “, Лондон, Великобритания.

През 2003 г. провежда курс по обща ехография – Медицински университет София, България.

Клинични интереси:

Профилактика, диагностика и лечение на атеросклерозата в различните й проявления – мозъчно-съдова болест, ИБС и заболяване на периферните артерии; болест на Бюргер, васкулити, болест на Рейно; хронична артериална недостатъчност на крайниците; аневризмална болест;

Д-р Драмов е един от водещите ангиолози в диагностиката на аневризми на абдоминалната аорта.

Притежава дългогодишен опит в диагностиката на хроничната венозна недостатъчност във всичките й аспекти.

Има богата клинична практика в лечението и проследяването на пациенти с дълбоки венозни тромбози.

С подчертан интерес в областта на хемостазата и антикоагулантната профилактика и лечение.

Научни изяви:

Д-р Асен Драмов е автор и съавтор на 35 статии в български списания и издания.

Има множество участия в български и международни форуми, конгреси и симпозиуми.

Съавтор е в изготвянето на:

  • Клинично ръководство за диагностика и лечение на периферна артериална болест;
  • Клинично ръководство за лечение на дълбока венозна тромбоза и вторична профилактика на венозен тромбоемболизъм.

Участвал е в 5 международни мултицентрови рандомизирани проучвания.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА.

Владее английски, немски и руски език.

← към Клиника по съдова хирургия