Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова
лекар

Д-р Маргарет Димова

За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г.

Специализации и квалификации:

От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница.

Клинични интереси:

Д-р Маргрет Димова има интереси в областта на диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания.

Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология.

Научни изяви:

Съавтор на научни публикации в списания. Участия в български и международни научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА, Европейско дружество по съдова хирургия ESVS.

Владее английски, френски и немски език.

 

← към Клиника по съдова хирургия