д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева
лекар

д-р Цветанка Милева

За контакт: тел. +359 888 757 915

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г.

Придобита специалност по Ангиология – 2012 г.

Специализации и квалификации:

От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница.

През 1986 г. с конкурс е назначена като асистент по Ангиология в същата клиника.

През 2012 г. след успешно положен изпит продобива специалност Ангиология.

Клинични интереси:

Д-р Цветанка Милева има дългогодишна практика в областта на диагностиката и лечението на периферните съдови заболявания – артериални, венозни и мозъчно-съдови.

Притежава богат опит в ехографската диагностика и склерозиращата терапия при венозни заболявания.

Научни изяви:

Множество публикации в български и международни списания.

Участия в български и международни научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА, Национално дружество по Флебология и Ангиология.

Владее  английски и руски език.

← към Клиника по съдова хирургия