д-р Биляна Богданова

д-р Биляна Богданова
д-р Биляна Богданова

д-р Биляна Богданова завършва медицина през декември 1998 г. в Медицински университет, гр. Плевен.

От март 1999 г. до началото на 2015 г. работи на различни позиции, включително и на ръководни такива във фармацевтични компании като Берли-Хеми (Менарини груп) и Пфайзер България.

През 2009 г. придобива квалификация по Бизнес мениджмънт и Маркетинг към филиал на УНСС.

През годините преминава поредица от продуктови и презентационни обучения в различни терапевтични области. Участва ежегодно в местни и международни научни форуми.

След положен конкурс в средата на 2015 г. е зачислена като специализант към Отделението по Образна диагностика към Национална кардиологична болница, гр. София с ръководител доц. д-р Камелия Генова, д.м.

Д-р Биляна Богданова е член на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology (ESR) и участва ежегодно в национални и международни събития в областта на Образната диагностика. Притежава сертификати от Royal Society of Medicine за участие в специализиран курс “ Coronary artery disease CT academy and Structural heart disease academy – SCCT London 2018 „. От 1 Юли 2020г. е придобита специалност „Образна диагностика“

Професионалният и научният й интерес е ориентиран в областта на неврорентгенологията и образна диагностика на сърдечно-съдова патология.

Владее английски и немски език. read more

← към Отделение по образна диагностика