Д-р Лили Кацарска

д-р Лили Кацарска
лекар

Д-р Лили Кацарска

За контакт: lkacarska[@]abv.bg; тел. +359 894 486 322

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г.

Специализации и квалификации:

От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница.

Клинични интереси:

Основен акцент в работата й е диагностиката и медикаментозното лечение на артериалните и венозни съдови заболявания.

С особен интерес към скрининга, профилактиката и лечението на атеросклерозата.

Научни изяви:

Участия в български и международни научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА.

Владее френски и английски език.

 

← към Клиника по съдова хирургия