Д-р Петар Митков

д-р Петар Митков
лекар

Д-р Петар Митков

За контакт: pepi_5ar_sr[@]hotmail.com; тел. +359 896 063 056

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г.

Специализации и квалификации:

От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница.

Клинични интереси:

д-р Петар Митков има интереси в областта на спешните състояния при артериални и венозни съдови заболявания.

Научни изяви:

Участия в научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова и едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА.

Владее английски език.

 

← към Клиника по съдова хирургия