д-р Георги Коленцов

д-р Георги Коленцов - специализант

д-р Георги Коленцов, специализант

Завършил медицина през 2006 г. в МУ Пловдив.

От 2008 г. работи в Клиника по кардиохирургия на НКБ.

През 2013 г. зачислен за специализация по Кардиохирургия.

През м. Октомври 2013 г. взема участие в съвместен семинар на Open Medical Institute Salzburg и Cleveland Clinic в областта на кардиохирургията.

Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в наши списания в областта на сърдечната хирургия.

Член е на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

  ← към Клиниката по кардиохирургия