д-р Марко Руневски

д-р Марко Руневски
д-р Марко Руневски

д-р Марко Руневски е с над 30 години практика в областта на Образната диагностика.

Завършва медицина през май 1975 г. в Медицинска Академия – София.

От 1975 г. до 1981 г. работи последователно като участъков терапевт в гр. Плевен, ординатор в катедрата по Пропедевтика на бътрешните болести на ВМИ-Плевен и участъков терапевт в Трета градска болница – София.

В последствие работи като ординатор в рентгенова секция на Трета градска болница – София, като от 1983 г. до 1988 г. е асистент в рентгенова отделение към НКБ-София. През май на същата година взема специалност по Рентгенология.

От 1981 г. досега работи в областта на конвенционалната и интервенционалната рентгенология.
От 1983 г. досега участва в преподавателската дейност на отделението – лекции, тематични занятия и практически упражнения.
През 1992 г. става главен асистент в Отделението по Образна диагностика, където работи и понастоящем.

През 1997 г. защитава дисертация за получаване на докторска степен на тема: Перкутанна транслуменна ангиопластика на ренални, илиачни и фемуро-поплитеални артерии. От 1997 г. до 1999 г. изпълнява длъжността Завеждащ рентгеново отделение към НКБ-София.

През годините участва в научни публикации на Конгреси в чужбина , а у нас има такива и в специализираните издания. През 1991 г. участва в монография (учебник за специализанти) по Ренгенова диагностика на сърдечно-съдовата система.
Член на БАР, ESR, CIRSE.

← към Отделение по образна диагностика