д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев
д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев завършва медицина през 1986 г. в Медицинския факултет на Хумболтовия Университет в Берлин, където защитава докторантура в Института по съдебна медицина през 1988 г.

От 1988 г. работи като асистент и главен асистент в Националната кардиологична болница.

Придобива специалност по „Вътрешни болести“ през 1993 г., специалност по Образна диагностика през 2007 г. и специалност по ангиология през 2011 г.

Първоначално работи в сектора по ангиология и хемостазиология, създаден от проф. Александър Дойчинов, в последствие в Отделението по Образна диагностика към НКБ, София и клиниката по съдова хирургия и ангиология.

Специализира ангиология и доплер диагностика в кантоналната болница на гр. Базел, Швейцария и компютърна томография в Университетска болница Шарите в Берлин. През 2001 г. провежда специализация в областта на васкулитите в същата болница.

Автор е на над 35 научни публикации и е съавтор в 4 учебника по ангиология. Превежда от немски Наръчник по рентгенология, издаден у нас през 2005 г.

Професионалните му интереси са предимно в областта на диагностиката и лечението на съдовите заболявания.

← към Отделение по образна диагностика