д-р Тихомир Ангелов

д-р Тихомир Ангелов - главен асистент, кардиохирург

д-р Тихомир Ангелов – главен асистент, кардиохирург

Завършил медицина през 1981 г. в МУ-София.
От 1983 г. е асистент към НИССЗ.
Придобити специалности по Обща и Сърдечна хирургия.

Има участия в научни форуми у нас и в чужбина, както и публикации в наши списания в областта на сърдечната хирургия.

Член е на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.