д-р Наделин Николов, д.м.

д-р Наделин Николов съдов хирург в НКБ

Д-р Наделин Николов За контакт: nadelin.nikolov[@]gmail.com; тел. +359 888 986 342 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет гр. София – 2003 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2014 г. Придобита специалност по Ендоваскуларна хирургия – 2015 г. Научна степен Доктор по Медицина от 2016 г. на тема: Възможности за намаляване на общия риск при хирургичното лечение на каротидни стенози. Специализации и Виж повече …

Емболизация на ВСМ с лепило

лечение на разширени вени

Методът Емболизация на ВСМ с лепило /СА-емболизация/ (лепене) е едно от най-големите постижения в съвременното лечение на разширени вени. Въведен е за първи път в България в Клиника по Съдова хирургия към Национална кардиологична болница /НКБ/ през 2016 г. от екипа на д-р Николов. Първата стъпка за стартиране на този вид лечение на разширени вени започва с прегледа на пациента от специалист съдов хирург или Виж повече …

Нова мининвазивна методика за лечение на разширени вени

залепване на разширена вена

От няколко дни в Национална Кардиологична Болница се прилага нов за страната ни, иновативен метод за лечение на разширени вени. Тази минимално инвазивна ендоваскуларна процедура, се характеризира с липса на хоспитализация, бързо възстановяване, ефективност с течение на времето, подобрено качество на живот и липса на белези и. Въвежда се най-новия и иновативен продукт за лечение на разширени вени – цианоакрилатна емболизация на голямата повърхностна вена Виж повече …