проф. Станкев за даренито от г-н Анев

Структурата на НКБ е уникална, както и специалистите, които работят в нея.

В отделението по детски болести се лекуват деца с тежки заболявания на дихателната система, включително новородени и недоносени деца, нуждаещи се от дълготрайна апаратна вентилация.

Новото дарение от г-н Иван Анев за интензивното звено на Клиниката по педиатрия и детска кардиология ще ни помогне за повишаване на качеството на полаганите грижи от техническа гледна точка.