Ден на отворените врати

ден на отворените врати

Във връзка с „Международната седмица на вродените сърдечни малформации” се обявява „Ден на отворените врати” на 09.02.2018 г. от 08:00 – 14:0 ч. Ще се извършват безплатни медицински прегледи в Клиниката по детска кардиология и Отделение по хирургия на вродените сърдечни малформации. НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО записване на един от следните телефони: 02/9211 211; 02/9211 330; 02/9217 160; 02/9217 161.

Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Монография доц. Луканова Известна е социалната значимост на мозъчно-съдовата болест като водеща причина за инвалидност и смъртност в България и в света. С цел намаляване на смъртността от инсулт и подобряване на неврологичния и функционалния изход от него е нужно да се разработят нови профилактични и терапевтични стратегии. През септември 2017 г. излезе монографията на доц. Детелина Луканова, д.м. „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при Виж повече …

Немски екип оперира сложни сърдечни малформации в НКБ

lASAROV, BENNING, PECHILKOV

Националната кардиологична болница (НКБ) продължава практиката за обмен на опит с водещи имена в областта на кардиологията и кардиохирургията. Днес приключи работата на двама европейски специалисти, които работиха с екипите на Клиниките по детска кардиология и детска сърдечна хирургия и демонстрираха редица новости в лечението на вродените сърдечни малформации при деца. За първи път в България беше извършена балонна валвулопластика на аортна клапа и стентиране Виж повече …

Конгрес по Съдова хирургия

В периода 12-15 октомври 2017 г., в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, се проведе XXI-ва Национална конференция на Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология. Във форума се включиха множество съдови специалисти – съдови хирурзи и ангиолози от цялата страна и с международно участие. Екипът на Клиника по Съдова хирургия и Ангиология към Национална Кардиологична Болница взе активно участие с над 13 Виж повече …

Ден на отворените врати: 7 ноември – Mеждународен ден на медицинската физика

Международната организация по медицинска физика обяви 7 ноември – рожденият ден на Мария Склодовска-Кюри, за Международен ден на медицинската физика. Ще го честваме за пети път тази година, с основна тема “Медицинската физика: Осигуряваща цялостен подход към радиационната защита за жените пациентки и жените персонал в радиационната медицина”. Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) ще отбележи Международния ден на медицинската физика със серия Виж повече …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на д-р Евелина Петрова Дончева

konkurs

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Клинична лаборатория” 03.01.12, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Евелина Петрова Дончева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12 Тема на дисертационен труд: Оптимизиране на терапия с аценокумарол и антикоагулантен контрол при деца и възрастни – дългосрочно проследяване. Научен ръководител: проф. Виж повече …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Любомир Бауренски

konkurs

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Кардиология“ 03.01.47, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Любомир Бауренски Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47 Тема на дисертационния труд: Поведение и лечение при пациенти с хипертонични кризи и остро настъпила неврологична симптоматика (бързопреходна или мозъчен инсулт), хоспитализирани в неврологична клиника Научни Виж повече …

Мисия Здраве 2017

Мисия здраве 2017

За поредна година в рамките на Мисия Здраве, на щанд 7.1 специалистите от НКБ ще извършват консултации. Безплатно мерене на кръвно налягане и оценка на риска от предсърдно мъждене и други рискови фактори, свързани с начина на живот; ЕКГ; Консултации по сърдечно-съдови проблеми. Изложението ще се проведе от 2 до 4 юни 2017 г., в София, пред Паметника на съветската армия. Работно време на Мисия Виж повече …