Немски екип оперира сложни сърдечни малформации в НКБ

lASAROV, BENNING, PECHILKOV

Националната кардиологична болница (НКБ) продължава практиката за обмен на опит с водещи имена в областта на кардиологията и кардиохирургията. Днес приключи работата на двама европейски специалисти, които работиха с екипите на Клиниките по детска кардиология и детска сърдечна хирургия и демонстрираха редица новости в лечението на вродените сърдечни малформации при деца. За първи път в България беше извършена балонна валвулопластика на аортна клапа и стентиране Виж повече …

Конгрес по Съдова хирургия

В периода 12-15 октомври 2017 г., в Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, се проведе XXI-ва Национална конференция на Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология. Във форума се включиха множество съдови специалисти – съдови хирурзи и ангиолози от цялата страна и с международно участие. Екипът на Клиника по Съдова хирургия и Ангиология към Национална Кардиологична Болница взе активно участие с над 13 Виж повече …

Ден на отворените врати: 7 ноември – Mеждународен ден на медицинската физика

Международната организация по медицинска физика обяви 7 ноември – рожденият ден на Мария Склодовска-Кюри, за Международен ден на медицинската физика. Ще го честваме за пети път тази година, с основна тема “Медицинската физика: Осигуряваща цялостен подход към радиационната защита за жените пациентки и жените персонал в радиационната медицина”. Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) ще отбележи Международния ден на медицинската физика със серия Виж повече …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на д-р Евелина Петрова Дончева

konkurs

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по докторска програма „Клинична лаборатория” 03.01.12, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Евелина Петрова Дончева Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Клинична лаборатория – код 03.01.12 Тема на дисертационен труд: Оптимизиране на терапия с аценокумарол и антикоагулантен контрол при деца и възрастни – дългосрочно проследяване. Научен ръководител: проф. Виж повече …

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на д-р Любомир Бауренски

konkurs

Публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по докторска програма „Кардиология“ 03.01.47, МБАЛ НКБ ЕАД на д-р Любомир Бауренски Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт Професионално направление: 7.1 Медицина Научна специалност: Кардиология – код 03.01.47 Тема на дисертационния труд: Поведение и лечение при пациенти с хипертонични кризи и остро настъпила неврологична симптоматика (бързопреходна или мозъчен инсулт), хоспитализирани в неврологична клиника Научни Виж повече …

Мисия Здраве 2017

Мисия здраве 2017

За поредна година в рамките на Мисия Здраве, на щанд 7.1 специалистите от НКБ ще извършват консултации. Безплатно мерене на кръвно налягане и оценка на риска от предсърдно мъждене и други рискови фактори, свързани с начина на живот; ЕКГ; Консултации по сърдечно-съдови проблеми. Изложението ще се проведе от 2 до 4 юни 2017 г., в София, пред Паметника на съветската армия. Работно време на Мисия Виж повече …

„Понго – различното слонче“

Понго - различното слонче

Детска книга разказва за рядко заболяванe Послание за любов, смелост и приемане на различността в нашия живот изпрати „Понго“ – рядкото лилаво слонче на първото му официално представяне пред българска публика. Книжката с неговата история бе представена в Деня на българската просвета и култура – 24 май т.г. в литературен клуб „Перото“ в НДК. Премиерата на изданието се организира от Българско общество на пациентите с Виж повече …

Проект за превенция на исхемичен мозъчен инсулт Rotary No-Ictus

тържествената церемония

Ротари Дистрикт 2482 – България е неразделна част от голямото семейство на Rotary International – най-старата и голяма международна хуманитарна организация, чиито членове полагат доброволно своя труд и разходват своите умения в името на желанието на всички ни да живеем по-щастливо в един по-добър свят. През 2016 г. Ротари Дистрикт 2482 – България и Ротари Дистрикт 2100 – Италия поставиха началото на съвместен Проект за Виж повече …