Придружители

Мога ли да поискам в болницата да постъпи с мен постоянен придружител?

Може да има придружител с пациента, който трябва да заплати допълнителна такса на касата на болницата, според утвърдения ценоразпис на МБАЛ „НКБ” ЕАД. Таксата се заплаща от придружители на деца над 7 годишна възраст.

В отделение по педиатрия:

  • 15 лв/ден – обща стая (без осигурена за придружителя храна)
  • 25 лв/ден – обща стая (с осигурена за придружителя храна)
  • 48 лв/ден – ВИП стая (с осигурена за придружителя храна)

В детска кардиология:

  • 15 лв/ден – обща стая (без осигурена за придружителя храна)

Придружителите са освободени от такса, ако:

  •   детето има ТЕЛК;
  •   майката/бащата са служители на болницата.

В интензивното отделение не се допускат придружители!