Пейсмейкър – особености при имплантиране при деца

ритъмно-проводни нарушения при децаПейсмейкър: състои се от 2 части – генератор (батерия) и електроди.

Електродите се поставят в сърцето и се свързват с генератора. Генераторът подава импулси на електрода, те се предават на сърдечния мускул на мястото на контакта и предизвикват сърдечно съкращение. Напредъкът на електрониката и технологиите позволява създаване на малки и леки генератори, но все пак те са доста обемни, особено за новородени и малки кърмачета.

Електродите в пейсмейкъра са два вида – ендокардни и епимиокардни.

Ендокардните се използват при по-големи деца, юноши и възрастни. При тях под рентгенов контрол електродът достига до сърцето през вена на ръката или шията. Епимиокардният електрод се зашива за повърхността на сърцето по оперативен начин и се предпочита при новородени и малки деца.

Решение за това какъв електрокардиостимулатор (пейсмейкър) да се имплантира се взема на разширен консилиум, като пациента или родител на пациента ще подпише информирано съгласие. Самата процедура се извършва под обща упойка. По-късно след събуждането, опъването на кожата от поставената батерия често предизвиква болка у пациента и налага прилагане на обезболяващи лекарства.

След имплантацията на пейсмейкър детето ще престои в клиниката 5-7 дни, време през което ще получава антибиотик.

Конците от оперативната рана се свалят на 12-ия ден и това може да стане в клиниката или да се извърши от хирург по местоживеене. Важно е да знаете, че мокренето на раната (къпането) може да стане след сваляне на конците, заздравяване на раната и падане на всички корички. В противен случай е възможно инфектиране, което се лекува трудно и може да наложи повторна операция (реоперация) и евентуално изваждане на батерията.

При изписването ще получите паспорт с всички данни за имплантирания пейсмейкър.

Проследяването се извършва в детския консултативен кабинет и в кабинетът по електрокардиостимулация. Родителите ще са информирани, че след имплантация на пейсмейкър в живота на детето ще се налагат неколкократни реоперации – при изтощаване на батерията или нарушаване на функцията на електрода.

Съвременните батерии са с живот 6-8-10 години, но при децата често те се изтощават по-рано. Знак, че батерията започва да се изтощава е спадането на пулса с 10 % (например от 90 на 81/мин). Това налага консултация и планиране на реимплантация в рамките на 1-3 месеца.

Родителите трябва да се научат да измерват пулса на детето си и да търсят лекарска помощ при забавен или неритмичен пулс или оплаквания. Трябва да носят със себе си паспорта с данните за имплантирания пейсмейкър.

Препоръчва се детето да избягва места със силно електромагнитно лъчение – микровълнова печка, аерогара (детекторна рамка), както и не може да се извършва ядрено-магнитен резонанс.

→ Ритъмно-проводни нарушения

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

Детски кардиологичен консултативен блок

Отделение по хирургия на ВСМ