Медицинска сестра за Клиника по съдова хирургия

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи

Описание и изисквания:

Медицинска сестра към Клиника по съдова хирургия

Медицинска сестра към Клиника по кардиология

Предлагаме: Възнаграждение – по договаряне.
Документи:

CV по европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

Копие от диплома за завършено медицинско образование.

Контакти: тел. 02/9211 234 – отдел „Човешки ресурси“

тел. 02/9211-215; e-mail: pcd@hearthospital.bg – сектор „Грижи за болния“ ; e-mail: bborissova@hearthospital.bg  – гл.м.с. Божидара Борисова /до 16.00 часа/