Общ артериален ствол (ОАС)

общ артериален стволОбщ артериален ствол e рядка ВСМ (около 1%), при която голям междукамерен дефект „язди“ единствен кръвоносен съд, чрез кайто се осъществява системната, белодробната и коронарната циркулация. Чести са аномалии на клапата на общия ствол (стеноза или недостатъчност), аномалии в коронарните съдове и аортната дъга. В около 1/3 от случаите се съчетава с генетичен синдром на ДиДжордж.

Какво причинява? При ОАС става пълно смесване на кръвта. Цианоза обикновено липсва или е лека, къй като кръвотокът към белия дроб е увеличен и налягането в белия дроб е повишено. Голямото венозно връщане причинява обременяване на камерите.

Симптомите на ОАС са тежка сърдечна недостатъчност и лека цианоза от периода на новороденото.

Диагнозата на ОАС се поставя ехокардиографски.

Естествена еволюция – пациентите са склонни към развитие на ранни и тежки промени в съдовете на белия дроб до БОСБ дори и след успешна операция.

Лечение се предприема в ранна кърмаческа възраст (до 6-месечна възраст).

Радикалната операция се извършва под ЕКК. Тя включва затваряне на междукамерния дефект и свързване на дясна камера и белодробната артерия с тръбичка (кондюит), най-често с изкуствена биологична клапа в него. Това е голяма хирургична операция с относително висок оперативен риск и риск от ритъмни и проводни нарушения.

След операцията се преодоляват цианозата и сърдечната недостатъчност. Пациентите се проследяват периодично до края на живота за дегенеративни промени по поставения кондюит и за функцията на клапата.

Двигателната активност е нормална или леко понижена. Не се препоръчва активен спорт.

Профилактика на инфекцизен ендокардит се провежда през целия живот.

Допълнителна операция/интервеция се налага за подмяна кондюита. Балонна дилатация на стеснената кондюитна клапа често отлага реоперацията.

из “Книга за родители на деца със сърдечни заболявания”
Автори: М. Цонзарова, А. Кънева, М. Маркова, Д. Ангелова, НКБ 2013

Детски кардиологичен консултативен блок

Отделение по хирургия на ВСМ