Общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на НС (протокол №31/03.02.2015 г.) Научният съвет към МБАЛ ”НКБ” ЕАД свиква общо отчетно-изборно събрание на преподавателския състав на МБАЛ „НКБ” ЕАД – асистенти, главни асистенти, доценти, професори.

Общото събрание ще се състои на 10.03.2015 г. (вторник) от 13,30 ч. в учебната зала на ІІ етаж.

Дневен ред на общото събрание:

  1. Отчет на НС
  2. Избор на нов НС
  3. Разни

Научен секретар: доц. Трендафилова

Академични длъжности: Обява за общо събрание

Срок: 10.03.2015