д-р Анелия Партенова

д-р Анелия Партенова
д-р Анелия Партенова

Д-р Анелия Партенова завършва медицина през 2017 г. в Медицински университет София. В периода 2018 – 2019 г. работи като лекар-ординатор в Спешно отделение, а в началото на 2019 г. е част от екипа на Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София. От 2023 е специалист по Образна диагностика. 

Д-р Партенова е член на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology (ESR).

Професионалният и научният й интерес е ориентиран в областта на образната диагностика на сърдечно-съдовата патология.

Владее английски и немски език.

← към Отделение по образна диагностика