Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

МБАЛ „НКБ“ ЕАД обявява 2 места за специализанти по клинична специалност Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери).

Срокът на специализацията е 1 година

За информация: гл.м.с Божидара Борисова, тел. 02/9211 228

E-mail: bborissova@hearthospital.bg