д-р Виктория Стоянова

Д-р Виктория Стоянова – завършва медицина през 2016 г. в Медицински Университет Плевен.

В периода 2014-2016 г. по време на текущото си обучение по медицина, е придобила и практически умения, работейки като медицинска сестра в отделение по кардиология.

От септември 2017 г. след спечелен конкурс е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София, с ръководител доц. д-р Камелия Генова д.м.

Д-р Стоянова е член на Българската асоциация по радиология и на European Society of Radiology (ESR).

Професионалният и научният й интерес е ориентиран в областта на абдоминална КТ и образна диагностика на сърдечно-съдова патология.

Владее английски език.

← към Отделение по образна диагностика