д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев завършва медицина през 1986 г. в Медицинския факултет на Хумболтовия Университет в Берлин, където защитава докторантура в Института по съдебна медицина през 1988 г. От 1988 г. работи като асистент и главен асистент в Националната кардиологична болница. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ през 1993 г., специалност по Образна диагностика през 2007 г. и специалност по ангиология през 2011 г. Първоначално работи в Виж повече …

д-р Марко Руневски

д-р Марко Руневски

д-р Марко Руневски е с над 30 години практика в областта на Образната диагностика. Завършва медицина през май 1975 г. в Медицинска Академия – София. От 1975 г. до 1981 г. работи последователно като участъков терапевт в гр. Плевен, ординатор в катедрата по Пропедевтика на бътрешните болести на ВМИ-Плевен и участъков терапевт в Трета градска болница – София. В последствие работи като ординатор в рентгенова Виж повече …

доц. д-р Камелия Генова

доц. д-р Камелия Генова

доц. д-р Камелия Генова, д.м завършва медицина през 1991 г. в Медицинския факултет на Медицинска академия, София. От 1992 г. до 1995 г. работи в отделение по рентгенология към Първа МБАЛ, като в края на периода придобива специалност по Образна диагностика. В последствие работи в Рентгеново отделение към Столичен онкологичен диспансер, след което е поканена да повиши професионалната си квалификация във водеща болница в Аугсбург, Виж повече …

История на отделението по образна диагностика

история на образната диагностика в МБАЛ НКБ

Отделението по образна диагностика е открито със създаването Трета градска болница през 1961 г. Негов първи ръководител е проф. Михаил Димитров, който завършва медицина през 1937 г. След като работи като асистент по физиотерапия и паталогоанатомия при МФ, София, става началник на Общовойсковия рентгенов институт и на Рентгеновото отделение при ОАБ, София. От 1946 година ръководи последователно Рентгеновото отделение при Окръжна болница, Окръжния Онкодиспансер, II-ра Виж повече …

Фибринолиза

ангиография

Фибринолизата е процес, който предотвратява образуването на кръвни съсиреци и позволява на тялото да изчисти фрагментите от съсиреци (тромби) безопасно и така да се избегнат по-нататъшни рискове. Фибринолиза може да се предизвика с лекарства. Това се прави, когато кръвния съсирек представлява заплаха за здравето, когато има наличие на съсиреци около сърцето или в близост до мозъка. Лекарството разбива тромба, до нива, които могат да бъдат Виж повече …

Кардиорентгенология

апарат в отделението по образна диагностика на НКБ

Кардиорентгенологията е подспециалност на Образната диагностика. Тя се фокусира върху неинвазивни изследвания на сърцето и големите съдове в гръдния кош. Благодарение на напредъка в развитието на технологиите е възможно морфологичното и отчасти функционално изследване на съдовете и сърцето. Методите позволяват детайлна анатомична оценка на съдовете, сърдечните кухини, перикарда. С помощта на магнитнорезонансното изследване може да се прецени степента на перфузия на миокарда и да се Виж повече …