Доктор Светла Динева, завеждащ Клиниката по образна диагностика на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ с международно признание

Доктор Светла Динева, новият началник отделение на Клиниката по образна диагностика на МБАЛ „НКБ“ ЕАД е получила международно признание с получаването на Европейска диплома по образна диагностика. Тя е първият рентгенолог с това престижно признание. За повече подробности можете да прочетете в материала: https://offnews.bg/zdrave/rentgenolog-ot-aleksandrovska-bolnitca-s-evropejska-diploma-po-obrazna-737820.html

д-р Виктория Стоянова

д-р Виктория Стоянова

Д-р Виктория Стоянова – завършва медицина през 2016 г. в Медицински Университет Плевен. В периода 2014-2016 г. по време на текущото си обучение по медицина, е придобила и практически умения, работейки като медицинска сестра в отделение по кардиология. От септември 2017 г. след спечелен конкурс е зачислена като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София, с ръководител Виж повече …

Свободно място (1 бр.) за длъжност лекар-специализант по образна диагностика

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по образна диагностика“, към Отделение по образна диагностика, база – София, ул. Коньовица 65 Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка; Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените Виж повече …

Ден на отворените врати: 7 ноември – Mеждународен ден на медицинската физика

Международната организация по медицинска физика обяви 7 ноември – рожденият ден на Мария Склодовска-Кюри, за Международен ден на медицинската физика. Ще го честваме за пети път тази година, с основна тема “Медицинската физика: Осигуряваща цялостен подход към радиационната защита за жените пациентки и жените персонал в радиационната медицина”. Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство (БДБФИ) ще отбележи Международния ден на медицинската физика със серия Виж повече …

д-р Биляна Богданова

д-р Биляна Богданова

д-р Биляна Богданова завършва медицина през декември 1998 г. в Медицински университет, гр. Плевен. От март 1999 г. до началото на 2015 г. работи на различни позиции, включително и на ръководни такива във фармацевтични компании като Берли-Хеми (Менарини груп) и Пфайзер България. През 2009 г. придобива квалификация по Бизнес мениджмънт и Маркетинг към филиал на УНСС. През годините преминава поредица от продуктови и презентационни обучения Виж повече …

д-р Перо Попески

д-р Перо Попески

д-р Перо Попески завършва медицина през 2010 г. в Медицински Университет Плевен. Работил като ординатор 2011 г. в Отделение по обща и коремна хирургия. От Май 2012 г. след отлично положен изпит зачислен като редовен специализант по Образна диагностика към Отделение по образна диагностика на Национална кардиологична болница София, с ръководител доц. д-р Елисавета Вълчева д.м., в последствие на д-р Камелия Генова д.м. д-р Попески Виж повече …

д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров завършва медицина през 2001 г. в МУ-София. През 2002 г. започва работа в СБАЛББ ЕООД – Перник в отделението по образна диагностика. От началото на 2011 г. до момента работи в Отделението по Образна диагностика и интервенционална рентгенология към НКБ-София. През 2014 г. придобива специалност по „Образна диагностика“ към същата база. През 2015 г. получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност Виж повече …

д-р Симеон Церовски

д-р С. Церовски

д-р Симеон Церовски завършва медицина през 2000 г. в МУ-София. Придобива специалност по „Образна диагностика“ през 2007 г. Получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“ през 2008 г. Работил е последователно в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Отделението по образна диагностика на МБАЛ „Св.Анна“ – Варна. От 2007 г. до Виж повече …