Екип на НКБ извърши стентиране на рекоарктация на аортата на 65-годишен пациент

Сложната интервенционална процедура е дело на екипът д-р Любомир Димитров, д-р Александър Александров, д-р Петя Парашкевова, доц. Любомир Бакаливанов През 1971 г. Ремзи от Шуменското село Тъкач е диагностициран в амбулаторния кабинет на тогавашната Клиника по детска кардиология от д-р Радка Дойнова и година по-късно е опериран от проф. Чавдар Драгойчев. Половин век по-късно – след много опити за лечение, включително и интервентни – Ремзи Виж повече …

Мъж с разкъсване на аортата бе спасен със спешна операция в Националната кардиологична болница

При силна гръдна болка веднага потърсете лекар, съветват кардиохирурзите Мъж с дисекация на аортата бе спасен с операция по спешност в Националната кардиологична болница (НКБ). Състоянието, при което е налице разслояване и разкъсване на аортата, е животозастрашаващо и навременните диагностика и лечение са критично важни. 49-годишният Румен постъпил в спешното отделение на МБАЛ НКБ поради болки в областта на гърдите, продължаващи към гърба. Веднага е Виж повече …

Инвазивна процедура спести рискова операция при двама пациенти с усложнение от смяна на сърдечна клапа

Те имали дефект, който е отстранен неоперативно чрез сложна интервенция под рентгенов и 3D ехографски контрол Сложна и рядко правена у нас интервенционална процедура извърши интердисциплинарен екип от Националната кардиологична болница при двама пациенти, които са развили усложнение след операция за смяна на митралната клапа. Тя се нарича транскатетърно затваряне на паравалвуларен лийк и е от набора методи на инвазивната кардиология. Паравалвуларният лийк, известен още Виж повече …

Проф. д-р Чавдар Шалганов

доц. д-р Чавдар Шалганов

Проф. д-р Чавдар Шалганов е завършил медицина в Медицински Университет – София. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, експертен сертификат по инвазивна електрофизиология и сертификат по инвазивна кардиология, с над 25-годишен опит в инвазивната електрофизиология и катетърните аблации. Обучението му по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация е провеждано в Университетската болница в Маастрихт, Нидерландия, под ръководството на Joep L.R. Smeets и проф. Hein J.J. Wellens, в Виж повече …

д-р Анелия Нешева

д-р Анелия Нешева - кардиолог

д-р Анелия Нешева, кардиолог Завършилa медицина през 1992 г. в МУ – София. Придобита специалност по Вътрешни болести и Кардиология. Сертификат за експертно ниво по ехокардиография, включително и трансезофагеални изследвания. Над 10 годишен опит с пациенти в Кардиохирургия. Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в списания.  ← към Клиниката по кардиохирургия

проф. д-р Маргарита Цонзарова

проф. д-р Маргарита Цонзарова

Проф. д-р Маргарита Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница – гр. Павликени. От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г. След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология Виж повече …

доц. д-р Велислава Костова

доц. Велислава Костова

Доц. Велислава Костова, дм завършва медицина в Медицинска академия град София. От 1984 г. е асистент в по кардиология в Националната кардиологична болница. Има придобита специалност по вътрешни болести – от 1986 г. и ревмокардиология 1990 г. През 1995 г. след защитена дисертация е с призната научна степен „доктор по медицина”. През 2006 г. придобива академичната длъжност доцент. д-р Велислава Костова е един от пионерите Виж повече …

д-р Мая Ценова

д-р Мая Ценова Завършва медицина в Медицинска академия – София през 1982 г. От 1986 г. работи като ординатор и участъков терапевт в ІІІ гр. болница, а от 1996 г. работи в ТЕЛК. От 2000 г. е председател на ТЕЛК. Има специалност по вътрешни болести и по кардиология. ← към ТЕЛК