Проф. д-р Чавдар Шалганов

доц. д-р Чавдар Шалганов

Проф. д-р Чавдар Шалганов е завършил медицина в Медицински Университет – София. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, експертен сертификат по инвазивна електрофизиология и сертификат по инвазивна кардиология, с над 25-годишен опит в инвазивната електрофизиология и катетърните аблации. Обучението му по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация е провеждано в Университетската болница в Маастрихт, Нидерландия, под ръководството на Joep L.R. Smeets и проф. Hein J.J. Wellens, в Виж повече …

д-р Анелия Нешева

д-р Анелия Нешева - кардиолог

д-р Анелия Нешева, кардиолог Завършилa медицина през 1992 г. в МУ – София. Придобита специалност по Вътрешни болести и Кардиология. Сертификат за експертно ниво по ехокардиография, включително и трансезофагеални изследвания. Над 10 годишен опит с пациенти в Кардиохирургия. Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в списания.  ← към Клиниката по кардиохирургия

проф. д-р Маргарита Цонзарова

проф. д-р Маргарита Цонзарова

Проф. д-р Маргарита Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница – гр. Павликени. От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г. След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология Виж повече …

доц. д-р Велислава Костова

доц. Велислава Костова

Доц. Велислава Костова, дм завършва медицина в Медицинска академия град София. От 1984 г. е асистент в по кардиология в Националната кардиологична болница. Има придобита специалност по вътрешни болести – от 1986 г. и ревмокардиология 1990 г. През 1995 г. след защитена дисертация е с призната научна степен „доктор по медицина”. През 2006 г. придобива академичната длъжност доцент. д-р Велислава Костова е един от пионерите Виж повече …

д-р Мая Ценова

д-р Мая Ценова Завършва медицина в Медицинска академия – София през 1982 г. От 1986 г. работи като ординатор и участъков терапевт в ІІІ гр. болница, а от 1996 г. работи в ТЕЛК. От 2000 г. е председател на ТЕЛК. Има специалност по вътрешни болести и по кардиология. ← към ТЕЛК

д-р Александър Алексиев

д-р Александър Алексиев

д-р Александър Алексиев e началник отделение по кардиологична рехабилитация, НКБ, Банкя Завършва медицина през 1994 г. в гр. София. От 2000 г. има призната специалност по вътрешни болести, а от 2005 г. по кардиология. През 2009 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Бил е зам. директор на МБАЛ „Р. Ангелова“, гр. Перник и управител на СБАЛББ – гр. Перник. Има собствена кардиологична практика. Член е Виж повече …

д-р Петя Тасовска

д-р Петя Тасовска завършва медицина през 1979 г. Започва работи като лекар в Отделението по спешна кардиология през 1994 г., а от 1999 г. е началник на същото отделение. Специалност по вътрешни болести и кардиология, с над 20 години трудов стаж изцяло по спешна кардиология. Съавтор на редица научни публикации и съобщения. Член на дружеството по кардиология. ← към Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови Виж повече …

доц. д-р Красимира Христова

доц. д-р Красимира Христова дм

Доц. д-р Красимира Христова е специалист кардиолог и експерт по ехокардиография в НКБ. Има защитена докторска степен върху приложението на новите ехокардиографски методи за оценка на миокардната деформация при пациенти след остър миокарден инфаркт. Доц. Христова е специализирала в престижни университети в Австрия и Белгия. Има успешно защитена магистратура в областта на Аdvance Medical Imaging в кардиологията към Католически Университет в Льовен, Белгия. Участва в Виж повече …