Лекционен курс по ехокардиография за специализанти по кардиология

Лекционният курс за специализанти е свободно достъпен за всички специализанти, независимо дали са от болницата или не. ПРОГРАМАТА ЗА 2015 г. ВКЛЮЧВА: 04 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна стеноза – д-р Яна Симова 18 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна инсуфициенция – доцент Велислава Костова 04 Март, 12:30 – Оценка на пациент с митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 18 Виж повече …

Индивидуално обучение

education

Индивидуално обучение през 2014/2015 г.   Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника. Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология Модул: „Работна електрокардиографска проба” – Клиника по кардиология Модул: „Електрофизиологично изследване” – Виж повече …

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

лекар-специализант в НКБ

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ ДО КРАЯ НА 2014 г.   Клиника по кардиология – проф. Н. Гочева, тел: 02/ 92 11 401; 02/ 92 11 404 „Метаболитен синдром – риск за сърдечно-съдови заболявания” (тематичен) Ръководител на курса: проф. д-р Н.Гочева, д-р Б.Георгиев Технически отговорник: д-р И.Петрова Начало на курса: Октомври Продължителност: 2 дни   „Ехокардиография при исхемична болест на сърцето” (тематичен) Ръководител на Виж повече …

Обучение по професия „Болногледач“

NKB-работа в НКБ

От 10.03.2014 до 10.05.2014 г. В МБАЛ – НКБ бе проведено обучение на 30 човека по професия „Болногледач” от проект „Шанс за работа – 2014”, Национален план за действие по заетостта 2014 г. След успешно приключилото обучение, 12 лица са наети на работа за стаж от 3 месеца, като финансирането на работните заплати се осигурява от Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда”. Обучението на Виж повече …