Свободно място (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за 2019/2020 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (2 броя) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ към Отделение по педиатрия, База София, ул. Коньовица № 65, предназначено за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, както следва: Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от Виж повече …

Програма за обучение на медицински сестри „Интензивна терапия в детската кардиология“

Програма за обучение на медицински сестри “Интензивна терапия в детската кардиология”

Програма за обучение на медицински сестри „Интензивна терапия в детската кардиология“ курс за обучение на студенти и специалисти по здравни грижи I. Модул намаляване честотата на въртеболничните инфекции Правилна хигиена на ръцете – 12.02.2019 Превенция на системните инфекции – 12.03.2019 Превенция на асоциираните с апаратна вентилация инфекции – 23.04.2019 Превенция на уринарните инфекции – 28.05.2019 Превенция на инфекциите на хирургичната рана – 15.10.2019 Програма за Виж повече …

Свободно място за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари-служители на НКБ за 2018/2019 г.

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Педиатрия“ за лекари на МБАЛ НКБ ЕАД за учебната 2018/2019 г. Изисквания към кандидатите Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 26.10.2018 г. Определяне на Виж повече …

Свободни места за лекар-специализант за учебната 2016/2017 г.

лекар-специализант в НКБ

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД: „лекар-специализант по Кардиология” – 4 места; „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 1 място; II. Свободни места за други лекари: „лекар-специализант по Кардиология” – 2 места; „лекар-специализант по Съдова хирургия” – 2 места; „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 2 места; „лекар-специализант” по Нервни болести: – 2 места; Изисквания към кандидатите: Кандидатите Виж повече …

Индивидуално обучение през 2016 г.

лекар-специализант в НКБ

Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника. Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология Модул: „Електрокардиостимулация” – Клиника по кардиология Модул: „Електрофизиологично изследване” – Клиника по кардиология Модул: „Неинвазивна диагностика” – Клиника Виж повече …

Модул 7: Митрална стеноза и инсуфициенция

Модул 7

ДАТА: 22.04.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Пролапс на митрална клапа. Критерии за диагноза. Проследяване. Роля на ТЕЕ / 3D ехография при сегментен анализ – д-р Красимира Христова 15:45-16:30 – Митрална инсуфициенция. Сравнение на патофизиология, критерии за диагноза и поведение при органична и функционална митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 16:30-17:15 – Ехокардиографска оценка на митрална стеноза – доцент Велислава Костова Виж повече …

Модул 8: Трикуспидална и пулмонална клапа. Засягане на няколко сърдечни клапи. Стрес ЕхоКГ при клапни заболявания

Модул 7

ДАТА: 13.05.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Трикуспидална инсуфициенция и стеноза – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Пулмонална инсуфициенция и стеноза – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Особености при ехокардиографската оценка на пациент със засягане на повече от една сърдечна клапа – д-р Красимира Христова 17:15-18:00 – Роля на стрес ехокардиографията при оценка на клапно заболяване. д-р Яна Симова 18:00-19:30 – Виж повече …

Модул 6: Болести на аортата. Инфекциозен ендокардит

Модул 7

ДАТА: 18.03.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Роля на ехокардиографската оценка при остър аортен синдром – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Хронични заболявания на аортата. Индикации за оперативно / интервенционално лечение. Проследяване на аортния диаметър. – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Роля на ехокардиографската оценка при инфекциозен ендокардит – доцент Велислава Костова 17:15-18:00 – Оценка на миокардна функция на фона Виж повече …