Проф. д-р Чавдар Шалганов

доц. д-р Чавдар Шалганов

Проф. д-р Чавдар Шалганов е завършил медицина през 1990 г. в София. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, и сертификат по инвазивна кардиология. Специализирал е инвазивна кардиология във Франция, и инвазивна електрофизиология в Холандия и Унгария. Защитил е дисертация върху електрофизиологичната диагностика и аблационното лечение на предсърдните тахикардии. Автор и съавтор на 21 статии в международни и 28 статии в български научни списания, на Виж повече …

д-р Боян Кунев

Д-р Боян Кунев завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие през 2008 г. Специализира  кардиология в МБАЛ – НКБ ЕАД до 2013 г. и започва работа като кардиолог в Клиника по кардиология и Отделение по електрофизиология през 2014 г. Има придобита квалификация по ехокардиография и инвазивна електрофизиология през 2015 г. Член е на ССЕКБ (Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България), Виж повече …

д-р Милко Стоянов

Д-р Милко Стоянов завършва медицина в Медицински Университет – София през 2007 г. Специализира  кардиология в Национална кардиологична болница до 2013 г., работи като кардиолог в Отделение по електрофизиология и има придобито научно звание „асистент“. През 2014 г. придобива експертно ниво на квалификация по инвазивна електрофизиология. Член е на ССЕКБ (Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България), ESC (Европейско кардиологично дружество), EHRA (Европейската асоциация Виж повече …

проф. д-р Тошо Балабански

доц. д-р Тошко Балабански

д-р Тошо Балабански е завършил медицина в София. В Национална кардиологична болница работи от 1990 г. Специалности по вътрешни болести и кардиология. Експертно ниво и 25 години практика в областта на инвазивната електрофизиология на сърцето. Краткосрочна специализация в Япония. Гост-изследовател в Норвегия. Има над 60 научни труда в областта на ритъмните нарушения на сърдечната дейност и над 80 публикации в български и международни научни списания. Виж повече …

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева Oбразование: Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г. Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2012 г. работи като стажант в Клиника по Съдова хирурия на Национална кардиологична болница, а през 2014 г., след успешно положен изпит е зачислена като Виж повече …

Д-р Петар Митков

д-р Петар Митков

Д-р Петар Митков За контакт: pepi_5ar_sr[@]hotmail.com; тел. +359 896 063 056 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: д-р Петар Митков има интереси в областта на спешните състояния Виж повече …

Д-р Лили Кацарска

д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска За контакт: lkacarska[@]abv.bg; тел. +359 894 486 322 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Основен акцент в работата й е диагностиката и медикаментозното лечение на артериалните и венозни съдови Виж повече …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1986 г. с конкурс е назначена като асистент по Ангиология в същата клиника. През 2012 г. след Виж повече …