доц. д-р Любомир Бакаливанов

д-р Любомир Бакаливанов, НКБ

Доц. Д-р Любомир Бакаливанов постъпва на работа в НКБ през 1995 г. От 2000 г. започва работа като лекар – ординатор към ОССАИЛ. От 2007 г. е научен сътрудник към ОССАИЛ, а от 2009 г. е началник отделение. Има придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. През 2014 г. – придобита ОНС „Доктор“. През 2017 г. – придобита академична длъжност Доцент по „Анестезиология и интензивно Виж повече …

Проф. д-р Чавдар Шалганов

доц. д-р Чавдар Шалганов

Проф. д-р Чавдар Шалганов е завършил медицина в Медицински Университет – София. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, експертен сертификат по инвазивна електрофизиология и сертификат по инвазивна кардиология, с над 25-годишен опит в инвазивната електрофизиология и катетърните аблации. Обучението му по инвазивна електрофизиология и кардиостимулация е провеждано в Университетската болница в Маастрихт, Нидерландия, под ръководството на Joep L.R. Smeets и проф. Hein J.J. Wellens, в Виж повече …

д-р Боян Кунев

Д-р Боян Кунев завършва медицина в Медицински Университет – София с пълно отличие през 2008 г. Специализира  кардиология в МБАЛ – НКБ ЕАД до 2013 г. и започва работа като кардиолог в Клиника по кардиология и Отделение по електрофизиология през 2014 г. Има придобита квалификация по ехокардиография и инвазивна електрофизиология през 2015 г. Член е на Асоциацията по електрофизиология и кардиостимулация в България, European Society Виж повече …

д-р Милко Стоянов

Д-р Милко Стоянов завършва медицина през 2007 г. в МУ-София, и от 2008 г. е асистент в Отделението по електрофизиология на НКБ, София. Има специалност по кардиология и експертен сертификат по инвазивна електрофизиология, с над 10-годишен опит в инвазивната електрофизиология и катетърните аблации. От 2016 г. е член на изпитната комисия към МУ-София по инвазивна електрофизиология. Провеждал е кратки специализации по електрофизиология и електрокардиография в Виж повече …

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева

д-р Бистра Бонева Oбразование: Специалност Молекулярна биология в Биологически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2007 г. Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2012 г. работи като стажант в Клиника по Съдова хирурия на Национална кардиологична болница, а през 2014 г., след успешно положен изпит е зачислена като Виж повече …

Д-р Петар Митков

д-р Петар Митков

Д-р Петар Митков За контакт: pepi_5ar_sr[@]hotmail.com; тел. +359 896 063 056 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински факултет на Софийски Унивеситет Св. Климент Охридски – 2013 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: д-р Петар Митков има интереси в областта на спешните състояния Виж повече …

Д-р Лили Кацарска

д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска За контакт: lkacarska[@]abv.bg; тел. +359 894 486 322 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Основен акцент в работата й е диагностиката и медикаментозното лечение на артериалните и венозни съдови Виж повече …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1986 г. с конкурс е назначена като асистент по Ангиология в същата клиника. През 2012 г. след Виж повече …