Седмица на вродените сърдечни малформации

НКБ-7-2-18-д-р Лазаров и г-жа Дариткова

Седмица на вродените сърдечни малформации се отбелязва в  Клиниката по детска кардиология в Националната кардиологична болница На пресконференция днес проф. Марио Станкев – изпълнителен директор на МБАЛ Национална кардиологична болница обяви старта на Седмицата на вродените сърдечни малформации /ВСМ/ в Клиниката по детска кардиология. Тя се провежда всяка година между 7 и 14 февруари и цели да информира за тази най-често срещана вродена аномалия, с Виж повече …

Аномално вливане на белодробните вени (АВБВ)

Anomalous infusion of the pulmonary veins

Аномално вливане на белодробните вени е рядка ВСМ (около 1-2%), при която белодробните вени не се вливат в ляво предсърдие, а в системната венозна циркулация (в дясната половина на сърцето). Има два типа аномално вливане на белодробните вени – частично, когато само някои (1-2) вени се вливат на ненормално място, и тотално, когато нито една вена не се влива в ляво предградие. Белодробните вени могат Виж повече …

Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолирана транспозиция на големите артерии (ТГА)

Изолираната транспозиция на големите артерии е една от най-тежките ВСМ с честота 5-7%. При нея аортата излиза от дясна камера, а белодробната артерия от лявата, т.е. местата на големите артерии са разменени (транспозиция). Какво причинява ТГА? За разлика от нормалното сърце, където двата кръга на кръвообращение се кръстосват в белия дроб (вж. Нормално сърце), при транспозиция на големите артерии двата кръга на кръвообращение, малък и Виж повече …

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект

Пулмонална атрезия с междукамерен дефект (ПАтр с МКД)

Пулмоналната атрезия с междукамерен дефект е рядка и тежка цианотична ВСМ, най-тежката форма на ТФ (15% от случаите с ТФ). Връзката между дясна камера и белодробната артерия е прекъсната, т.е. пулмоналната клапа е атретична (запушена) и има дефект в междукамерната преграда. Често се съчетава с генетичен синдром (Ди Джордж). Какво причинява ПАтр с МКД? Цялата венозна кръв от ДК попада през МКД в ЛК и Виж повече …

Тетралогия на Фало (ТФ)

тетралогия на Фало

Тетралогия на Фало е най-честата цианотична ВСМ (5-10%) и включва: подклапна и клапна пулмонална стеноза (стеснение между дясната камера и белодробната артерия) и междукамерен дефект (дефект в преградата между двете камери). Анатомичният спектър е широк и се определя от тежестта на пулмоналната стеноза и размерите на белодробните артерии. Понякога се съчетава с генетични синдроми (Ди Джордж, тризомия 21 и др.). Какво причинява ТФ? Пулмоналната стеноза Виж повече …

Пулмонална стеноза

пулмонална стеноза

Пулмонална стеноза (ПС) Пулмоналната стеноза представлява стеснение на клапата, разположена между дясна камера и белодробната артерия. Стеснението може да е леко или тежко. Често се съчетава с генетичен синдром (Нунън). Честотата на ПС е 8-12%. Какво причинява ПС? При пулмонална стеноза дясната камера работи срещу повишено съпротивление при изтласкването на кръвта към белодробната артерия (БА) и това води до задебеляване на мускула й (хипертрофия). Симптомите Виж повече …

Аортна стеноза

Аортна стеноза

Аортна  стеноза (АС) Аортната стеноза е вродена сърдечна малформация с честота 5-10%. Стеснението между лявата камера и аортата може да е разположено на три нива: най-често на ниво аортна клапа, която е задебелена (клапна АС), по-рядко стеснението е под аортната клапа (подклапна аортна стеноза) и най-рядко – над аортната клапа (надклапна аортна стеноза). Надклапната АС често се съчетава с генетичен синдром (Уилямс-Бойрен). Какво причинява АС? Виж повече …

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА) Аортата е главната артерия, която разпределя богатата на кислород кръв към цялото тяло. Първите разклонения са към горната половина на тялото (главата и ръцете), след това към долната половина на тялото (корем и долни крайници). Коарктация на аортата (КоА) е стеснение на аортата, разположено най-често след изхождането на артерията за лявата ръка. Среща се като изолирана вродена сърдечна малформация или съчетана Виж повече …