Свободно място (1 бр.) за длъжност лекар-специализант по кардиохирургия

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по кардиохирургия “, към Отделение по кардиохирургия, база – София, ул. Коньовица 65 Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка; Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни Виж повече …

проф. д-р Людмил Бояджиев

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н., началник Кардиологична клиника на НКБ Завършил медицина през 1977 г. в МУ – София. Специалности по Хирургия и Кардиохирургия. Магистратура по здравен мениджмънт. От 2004 г. е доктор на медицинските науки. Специализации в Германия, САЩ , Великобритания и Белгия. Извършил е първата в България сърдечна трансплантация на възрастен пациент, първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна Виж повече …

д-р Станислав Шекерджийски

д-р Станислав Шекерджийски - кардиохирург

д-р Станислав Шекерджийски Завършил медицина през 1999 г. в МУ – София. Има специализация по Обща Хирургия в Mayo Clinic, САЩ. От 2004 до 2006 г. е доброволен сътрудник в клиниката по сърдечна хирургия на УНМБАЛ “Св. Екатерина”. От 2006 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ, а от 2008 г. е зачислен за редовна специализация по кардиохирургия към НКБ. Има участия Виж повече …

д-р Мартин Иванов

д-р Мартин Иванов

д-р Мартин Иванов асистент кардиохирург Завършил медицина през 1998 г. в МУ – София. Има придобита специалност по Обща Хирургия – 2007 г. От 2000 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ През 2008 г. е зачислен за редовна специализация по кардиохирургия към НКБ. През 2012 г. придобива специалност по Кардиохирургия. Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и Виж повече …

д-р Тихомир Ангелов

д-р Тихомир Ангелов - главен асистент, кардиохирург

д-р Тихомир Ангелов – главен асистент, кардиохирург Завършил медицина през 1981 г. в МУ-София. От 1983 г. е асистент към НИССЗ. Придобити специалности по Обща и Сърдечна хирургия. Има участия в научни форуми у нас и в чужбина, както и публикации в наши списания в областта на сърдечната хирургия. Член е на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

доц. д-р Владимир Коларов

доц. д-р Владимир Коларов - завеждащ операционен блок

доц. д-р Владимир Коларов Придобити специалности по Обща хирургия и Сърдечна хирургия. Специализира във Франция- Клиника по сърдечно-съдова хирургия, Болница “Pitie-Salpetriere” – под ръководството на проф. Каброл. Краткотрайни специализации в Германия, Белгия, Великобритания, САЩ, Италия и др. Хабилитиран доцент по Сърдечна хирургия през 2013 г. Научни и практически интереси в областта на минимално инвазивните методи на лечение в сърдечната хирургия. Член на ISMICS (Межународно дружество Виж повече …

13 операции за 3 дни, 2 уникални интервенционални процедури

немски екип от лекари в НКБ

Проф. Герардус Бенинк, началник на детската сърдечна хирургия в Кьолн, Германия; Проф. Шрирам – детски кардиолог; Д-р Кристоф Менцел – реаниматор; Д-р Оливър Шпелтен – анестезиолог; г-н Аксел Байер – перфузионист заедно с българските си колеги от Клиниката по педиатрия и детска кардиология извършиха 13 сърдечни операции и интервенционални процедури на деца със сложни и комплексни вродени сърдечни малформации (ВСМ), кандидатствали за лечение в чужбина Виж повече …

Драматични проблеми в терапията на деца със сърдечни заболявания

детска кардиохирургия

Близо 1 млн. лв. са нужни на детска кардиохирургия в НКБ, София, за да работи нормално и да се придържа към високите европейски стандарти, както допреди няколко години. Това обяви проф. д-р Марио Станкев, директор на Националната кардиологична болница (НКБ). Сега уникалното за България детско звено страда от системно недофинансиране.  От 4 клинични пътеки за кардиохирургия достатъчно средства постъпват само по една. По другите направление Виж повече …