Екип на НКБ извърши стентиране на рекоарктация на аортата на 65-годишен пациент

Сложната интервенционална процедура е дело на екипът д-р Любомир Димитров, д-р Александър Александров, д-р Петя Парашкевова, доц. Любомир Бакаливанов През 1971 г. Ремзи от Шуменското село Тъкач е диагностициран в амбулаторния кабинет на тогавашната Клиника по детска кардиология от д-р Радка Дойнова и година по-късно е опериран от проф. Чавдар Драгойчев. Половин век по-късно – след много опити за лечение, включително и интервентни – Ремзи Виж повече …

Мъж с разкъсване на аортата бе спасен със спешна операция в Националната кардиологична болница

При силна гръдна болка веднага потърсете лекар, съветват кардиохирурзите Мъж с дисекация на аортата бе спасен с операция по спешност в Националната кардиологична болница (НКБ). Състоянието, при което е налице разслояване и разкъсване на аортата, е животозастрашаващо и навременните диагностика и лечение са критично важни. 49-годишният Румен постъпил в спешното отделение на МБАЛ НКБ поради болки в областта на гърдите, продължаващи към гърба. Веднага е Виж повече …

Инвазивна процедура спести рискова операция при двама пациенти с усложнение от смяна на сърдечна клапа

Те имали дефект, който е отстранен неоперативно чрез сложна интервенция под рентгенов и 3D ехографски контрол Сложна и рядко правена у нас интервенционална процедура извърши интердисциплинарен екип от Националната кардиологична болница при двама пациенти, които са развили усложнение след операция за смяна на митралната клапа. Тя се нарича транскатетърно затваряне на паравалвуларен лийк и е от набора методи на инвазивната кардиология. Паравалвуларният лийк, известен още Виж повече …

Свободно място (1 бр.) за длъжност лекар-специализант по кардиохирургия

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по кардиохирургия “, към Отделение по кардиохирургия, база – София, ул. Коньовица 65 Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка; Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни Виж повече …

проф. д-р Людмил Бояджиев

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н., началник Кардиологична клиника на НКБ Завършил медицина през 1977 г. в МУ – София. Специалности по Хирургия и Кардиохирургия. Магистратура по здравен мениджмънт. От 2004 г. е доктор на медицинските науки. Специализации в Германия, САЩ , Великобритания и Белгия. Извършил е първата в България сърдечна трансплантация на възрастен пациент, първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна Виж повече …

д-р Станислав Шекерджийски

д-р Станислав Шекерджийски - кардиохирург

д-р Станислав Шекерджийски Завършил медицина през 1999 г. в МУ – София. Има специализация по Обща Хирургия в Mayo Clinic, САЩ. От 2004 до 2006 г. е доброволен сътрудник в клиниката по сърдечна хирургия на УНМБАЛ “Св. Екатерина”. От 2006 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ, а от 2008 г. е зачислен за редовна специализация по кардиохирургия към НКБ. Има участия Виж повече …

д-р Мартин Иванов

д-р Мартин Иванов

д-р Мартин Иванов асистент кардиохирург Завършил медицина през 1998 г. в МУ – София. Има придобита специалност по Обща Хирургия – 2007 г. От 2000 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ През 2008 г. е зачислен за редовна специализация по кардиохирургия към НКБ. През 2012 г. придобива специалност по Кардиохирургия. Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и Виж повече …