Аортна стеноза

Аортна стеноза

Аортна  стеноза (АС) Аортната стеноза е вродена сърдечна малформация с честота 5-10%. Стеснението между лявата камера и аортата може да е разположено на три нива: най-често на ниво аортна клапа, която е задебелена (клапна АС), по-рядко стеснението е под аортната клапа (подклапна аортна стеноза) и най-рядко – над аортната клапа (надклапна аортна стеноза). Надклапната АС често се съчетава с генетичен синдром (Уилямс-Бойрен). Какво причинява АС? Виж повече …

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА)

Коарктация на аортата (КоА) Аортата е главната артерия, която разпределя богатата на кислород кръв към цялото тяло. Първите разклонения са към горната половина на тялото (главата и ръцете), след това към долната половина на тялото (корем и долни крайници). Коарктация на аортата (КоА) е стеснение на аортата, разположено най-често след изхождането на артерията за лявата ръка. Среща се като изолирана вродена сърдечна малформация или съчетана Виж повече …

Катетърна аблация

катетърна аблация, отделение по елекрофизиология НКБ

Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивен метод за лечение на сърдечните аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и/или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. отстраняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната дейност. Виж повече …

Българи са в основата на съвременната кардиорехабилитация

д-р Александър Алексиев

Въпреки че България е сред основоположниците на кардиологичната рехабилитация, в последните години страната ни значително изостава в тази сфера. Какви са причините и защо е важно това направление в съвременната кардиология? Репортерът ни Красимир Мартинов посети едно от реномираните ни лечебни заведения, в които под строг лекарски контрол се възстановяват пациенти, преживели инфаркт, сърдечни операции или сблъскали се с друг сериозен сърдечно-съдов проблем. Разговорът е Виж повече …

Емболизация на ВСМ с лепило

лечение на разширени вени

Методът Емболизация на ВСМ с лепило /СА-емболизация/ (лепене) е едно от най-големите постижения в съвременното лечение на разширени вени. Въведен е за първи път в България в Клиника по Съдова хирургия към Национална кардиологична болница /НКБ/ през 2016 г. от екипа на д-р Николов. Първата стъпка за стартиране на този вид лечение на разширени вени започва с прегледа на пациента от специалист съдов хирург или Виж повече …

Около 700 деца годишно се раждат с вродени сърдечни малфомации

д-р Анна Кънева, доц.

Интервю с доц. Анна Кънева Миналата седмица Националната кардиологична болница и Асоциация „Детско сърце“ отбелязаха Световната седмица за информираност за вродените сърдечни малформации. Всяка година в България се раждат около 700 деца с тези проблеми. Ако не са диагностицирани и лекувани на време, те могат да доведат до сериозни усложнения и дори фатален изход. Тетралогията на Фало е една от честите вродени сърдечни аномалии при Виж повече …

При инсулт не чакайте „Бърза помощ“!

д-р Бойко Милков, невролог

Интервю с Д-р Бойко Милков Д-р Бойко Милков е един от най-добрите невролози в София. Завършва Медицинския университет в София през 1989 г. с отличен успех. От 1996 г. работи на кабинет и в отделението по неврология на Националната кардиологична болница (НКБ). Специално за в. “Доктор” д-р Милков разказва за проблемите и новостите в лечението на инсулта.   Д-р Милков, с какви заболявания са вашите Виж повече …

Съвременно инвазивно лечение на разширени вени

лечение на разширени вени

Синхронно с развиващата се икономика, големите и резки промени в начина на живот, както и многобройните рискови фактори /възраст, пол, наднормено тегло, стрес, нездравословен начин на живот, прием на някой медикаменти, бременност/, варикозната болест отбелязва непрекъснато повишаващ се ръст на заболеваемост сред съвременното население. Варикозната болест се характеризира с висока морбидност, обхваща голяма част от населението в работоспособна възраст и значително редуцира качеството на живот Виж повече …