Модул 7: Митрална стеноза и инсуфициенция

Модул 7

ДАТА: 22.04.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Пролапс на митрална клапа. Критерии за диагноза. Проследяване. Роля на ТЕЕ / 3D ехография при сегментен анализ – д-р Красимира Христова 15:45-16:30 – Митрална инсуфициенция. Сравнение на патофизиология, критерии за диагноза и поведение при органична и функционална митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 16:30-17:15 – Ехокардиографска оценка на митрална стеноза – доцент Велислава Костова Виж повече …

Модул 8: Трикуспидална и пулмонална клапа. Засягане на няколко сърдечни клапи. Стрес ЕхоКГ при клапни заболявания

Модул 7

ДАТА: 13.05.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Трикуспидална инсуфициенция и стеноза – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Пулмонална инсуфициенция и стеноза – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Особености при ехокардиографската оценка на пациент със засягане на повече от една сърдечна клапа – д-р Красимира Христова 17:15-18:00 – Роля на стрес ехокардиографията при оценка на клапно заболяване. д-р Яна Симова 18:00-19:30 – Виж повече …

Модул 6: Болести на аортата. Инфекциозен ендокардит

Модул 7

ДАТА: 18.03.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Роля на ехокардиографската оценка при остър аортен синдром – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Хронични заболявания на аортата. Индикации за оперативно / интервенционално лечение. Проследяване на аортния диаметър. – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Роля на ехокардиографската оценка при инфекциозен ендокардит – доцент Велислава Костова 17:15-18:00 – Оценка на миокардна функция на фона Виж повече …

Лекционен курс по ехокардиография за специализанти по кардиология

Лекционният курс за специализанти е свободно достъпен за всички специализанти, независимо дали са от болницата или не. ПРОГРАМАТА ЗА 2015 г. ВКЛЮЧВА: 04 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна стеноза – д-р Яна Симова 18 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна инсуфициенция – доцент Велислава Костова 04 Март, 12:30 – Оценка на пациент с митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 18 Виж повече …

Конкурс за длъжности в НКБ

обява за конкурс

ОБЯВЯВА МБАЛ „НКБ“ ЕАД Конкурси за длъжности Началник на „Приемно-консултативни кабинети“; Началник на „Спешно отделение“; Началник на „Отделение по образна диагностика“; Началник на „Отделение по обща и клинична патология“; Началник на „Отделение по диализно лечение“; Началник на „Отделение трансфузионна хематология“; Началник на „Медико-диагностичен лабораторен блок“; Началник на „Клинична лаборатория“; Началник на „Микробиологична лаборатория“; Началник на „Клиника по кардиология“; Началник на „Отделение по кардиология“; Началник на Виж повече …

Индивидуално обучение

education

Индивидуално обучение през 2014/2015 г.   Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника. Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология Модул: „Работна електрокардиографска проба” – Клиника по кардиология Модул: „Електрофизиологично изследване” – Виж повече …

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

лекар-специализант в НКБ

КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ ДО КРАЯ НА 2014 г.   Клиника по кардиология – проф. Н. Гочева, тел: 02/ 92 11 401; 02/ 92 11 404 „Метаболитен синдром – риск за сърдечно-съдови заболявания” (тематичен) Ръководител на курса: проф. д-р Н.Гочева, д-р Б.Георгиев Технически отговорник: д-р И.Петрова Начало на курса: Октомври Продължителност: 2 дни   „Ехокардиография при исхемична болест на сърцето” (тематичен) Ръководител на Виж повече …

14-ти Национален Конгрес по Кардиология

2-5 октомври 2014 г., Варна к.к. Златни пясъци Националният кардиологичен конгрес на България е един от най-големите научни форуми у нас и очакванията ни са за близо 1000 участници от страната, както и присъствие на водещи чуждестранни специалисти. Програмата на конгреса обхваща сесии с представяне на оригинални български разработки. На конгреса ще имате възможност да научите последните новости в кардиологията, поднесени чрез фокус лекции, да Виж повече …