Свободно място (1 бр.) за длъжност лекар-специализант по ангиология

лекар-специализант в НКБ

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по ангиология“, към Отделение по ангиология, база – София, ул. Коньовица 65 Изисквания към кандидатите: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина/или оригинална академична справка; Кандидатите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 и среден успех от положените държавни изпити Виж повече …

проф. д-р Детелина Луканова, д.м.

доц. д-р Детелина Луканова

проф. д-р Детелина Луканова  За контакт: detilu[@]abv.bg; Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1986 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2011 г. Научна степен Доктор по Медицина от 2014 г. на тема: Възможностите на ултразвука за диагностика на нестабилната каротидна плака. Доцент по Ангиология от 2015 г. Защитена ОНС Професор през юни Виж повече …

д-р Ралф Лангхоф в НКБ

dr. Langhoff

За пореден път български пациенти ще могат да се докоснат до опита на немския ангиолог д-р Ралф Лангхоф – главен лекар в отделението по ангиология в болница Sankt Gertrauden в Берлин, който е член на УС на Европейската фондация за съдова медицина. Д-р Лангхоф е известен със своите постижения в областта на ендоваскуларните съдови процедури и има солиден опит от извършени над 15 хиляди високоспециализирани Виж повече …

Д-р Лили Кацарска

д-р Лили Кацарска

Д-р Лили Кацарска За контакт: lkacarska[@]abv.bg; тел. +359 894 486 322 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1998 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит е  зачислена като специализант по ангиология към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Основен акцент в работата й е диагностиката и медикаментозното лечение на артериалните и венозни съдови Виж повече …

д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1986 г. с конкурс е назначена като асистент по Ангиология в същата клиника. През 2012 г. след Виж повече …

д-р Асен Драмов

Клиниката по съдова хирургия и ангиология

д-р Асен Драмов За контакт: assen_dramov[@]hotmail.com; тел. +359 888 816 571 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1990 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1991 г. с конкурс е назначен като асистент към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1998 г. заема длъжност старши Виж повече …

д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев

д-р Стефан Мачев завършва медицина през 1986 г. в Медицинския факултет на Хумболтовия Университет в Берлин, където защитава докторантура в Института по съдебна медицина през 1988 г. От 1988 г. работи като асистент и главен асистент в Националната кардиологична болница. Придобива специалност по „Вътрешни болести“ през 1993 г., специалност по Образна диагностика през 2007 г. и специалност по ангиология през 2011 г. Първоначално работи в Виж повече …

Профилактика на разширените вени през лятото

Клиниката по съдова хирургия и ангиология

С настъпването на лятото пациентите с разширени вени трябва да приемат повече течности – вода, чай, плодови сокове. Храната трябва да е по-лека с достатъчно количество фибри и по-малко наситени мазнини. Трябва да се профилактират запекът и наднорменото тегло. Трябва да се избягват седенето или стоенето на едно място, като се използва всяка възможност за раздвижване на стъпалата и подбедриците. –  съветва ни д-р Асен Виж повече …