д-р Цветанка Милева

д-р Цветанка Милева, ангиолог

д-р Цветанка Милева За контакт: тел. +359 888 757 915 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1978 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1982 г. работи като лекар към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1986 г. с конкурс е назначена като асистент по Ангиология в същата клиника. През 2012 г. след Виж повече …

д-р Асен Драмов

Клиниката по съдова хирургия и ангиология

д-р Асен Драмов За контакт: assen_dramov[@]hotmail.com; тел. +359 888 816 571 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1990 г. Придобита специалност по Вътрешни болести – 1996 г. Придобита специалност по Ангиология – 2012 г. Специализации и квалификации: От 1991 г. с конкурс е назначен като асистент към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1998 г. заема длъжност старши Виж повече …

Д-р Маргарет Димова

д-р Маргрет Димова

Д-р Маргарет Димова За контакт: margaret.dimova[@]yahoo.com; тел. +359 896 606 584 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. Специализации и квалификации: От 2016 г. с конкурс е зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Клинични интереси: Д-р Маргрет Димова има интереси в областта на диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови Виж повече …

Д-р Стефан Станев

д-р Стефан Станев

Д-р Стефан Станев За контакт: stanev.stefan[@]mail.bg; тел. +359 2 9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет Пловдив – 2012 г. Специализации и квалификации: От 2013 г., след успешно положен изпит – зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. Преминал курс по радиационна защита за съдови хирурзи – 2015 г. – Любляна, Словения. Клинични Виж повече …

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова За контакт: bobby.ilieva.stoyanova[@]gmail.com; тел. +359 887 366 882 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2011 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2017 г. Специализации и квалификации: От 2012 г., след успешно положен изпит – зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница. През 2013 г. с конкурс е назначена Виж повече …

д-р Николай Величков

д-р Николай Величков

д-р Николай Величков За контакт: nikv[@]abv.bg; тел. +359 888 801 481 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 1993 г. Специализации и квалификации: От 1994 г. работи в Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1997 г. става част от екипа на Клиника по Съдова хирургия. Клинични интереси: Подчертан интерес в диагностиката и лечението на венозните заболявания. Прилага всички оперативни Виж повече …

д-р Галин Димитров

д-р Галин Димитров, съдов хирург

Д-р Галин Димитров За контакт: тел. 02/9211 503 Oбразование: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2006 г. Придобита специалност по Съдова хирургия – 2015 г. Специализации и квалификации: През периода 2006-2007 г. работи като лекар-ординатор в Отделение по Обща и Коремна хирургия на МБАЛ Русе. От 2007 – 2009 г. работи като лекар-ординатор в Отделение по Съдова хирургия на МБАЛ Русе. Виж повече …

проф. д-р Людмил Бояджиев

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н., началник Кардиологична клиника на НКБ Завършил медицина през 1977 г. в МУ – София. Специалности по Хирургия и Кардиохирургия. Магистратура по здравен мениджмънт. От 2004 г. е доктор на медицинските науки. Специализации в Германия, САЩ , Великобритания и Белгия. Извършил е първата в България сърдечна трансплантация на възрастен пациент, първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна Виж повече …