ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП ПРЕДИ 1.10.2014 г.

Номер в РОП Линк към сайта на АОП Прикачени файлове
00067-2014-0019
00067-2014-0018
00067-2014-0017
 1. Решение – Поръчка 1
 2. Рамков договор
 3. Покана до потенциалните изпълнители
 4. Покана до участниците за отваряне оферти
 5. Писмо до Риск-електроник ООД.pdf
 6. Писмо до участниците – отваряне ценови оферти.pdf
 7. Доклад и протокол за работата на комисията.pdf
 8. Решение за класиране – Поръчка 1.pdf
 9. Писмо до потенциалните изпълнители – класиране.pdf
 10. Договор – Риск Електроник ООД.pdf
 11. Плащания по договор № 11 от 01.06.2015
 12. Решение – поръчка 2
 13. Писмо – До потенциалните изпълнители.pdf
 14. Покана до потенциалните изпълнители
 15. Покана за отваряне на оферти.pdf
 16. Писмо – Отваряне на ценови оферти.pdf
 17. Доклад и Протокол за работата на комисията.pdf
 18. Решение за Класиране.pdf
 19. Писмо до участниците в процедурата – Класиране.pdf
 20. Прайм Технолоджис ЕООД – договор.pdf
 21. Решение за Класиране.pdf
 22. Доклад и Протокол за работата на комисията.pdf
 23. Писмо до участниците в процедурата – отваряне на ценови оферти.pdf
 24. Покана до участниците за отваряне на оферти.pdf
 25. Покана до потенциалните изпълнители.pdf
 26. Решение – Поръчка 3.pdf
 27. Поръчка 3.pdf
 28. Писмо до участниците в процедурата – Класиране.pdf
 29. Обявление за възложена поръчка.pdf
 30. ЕООД-договор.pdf
 31. Айфест-ЕООД-договор.pdf
 32. Решение-233-14-4-от-20-03-17.pdf
 33. Покана за предоставяне на ценова оферта.pdf
 34. Уведомление за отваряне на предложения.pdf
 35. Писмо до участниците в процедурата – отваряне на ценови предложения
 36. Доклад и Протоколи за работата на комисията-PC
 37. Писмо PC 1
 38. Решение-класиране-PC 1
 39. Класиране ОП № 5
 40. Решение за изпълнител.pdf
 41. Решение за честично прекратяване
 42. Писмо до участниците-частично прекратяване
 43. Обявление за възложена поръчка
 44. Договор за възлагане на поръчката с Прайм Технолоджис ЕООД
 45. Договор за възлагане на поръчката с Диджитек ООД
00067-2014-0016
00067-2014-0015
00067-2014-0014
00067-2014-0013
00067-2014-0012
00067-2014-0011
00067-2014-0010
00067-2014-0009
00067-2014-0008
00067-2014-0007
00067-2014-0006
00067-2014-0005
00067-2014-0004
00067-2014-0003
00067-2014-0002
00067-2014-0001
00067-2013-0021
00067-2013-0022
00067-2013-0020
00067-2013-0012
00067-2013-0011
00067-2013-0010
00067-2013-0009
00067-2013-0007
00067-2013-0006
00067-2013-0005
00067-2013-0004
00067-2013-0002
00067-2013-0003
00067-2013-0001
00067-2012-0026
00067-2012-0025
00067-2012-0024
00067-2012-0023
00067-2012-0022
00067-2012-0021
00067-2012-0020
00067-2012-0019
00067-2012-0018
00067-2012-0017
00067-2012-0016
00067-2012-0015
00067-2012-0014
00067-2012-0013
00067-2012-0012
00067-2012-0011
00067-2012-0006